Kodeks etyki pracowników

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kodeks etyki pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie

Kodeks etyki pracowników Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie Pracownik obowiązany jest czas pracy w pełni wykorzystać na pracę zawodową. - Do podstawowych obowiązków pracownika należy: a) rzetelne i efektywne wykonywanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami placó ...